Naudojimo taisyklės

1. RENT DRESS teikia šias DRABUŽIŲ NUOMOS paslaugas:

 • Drabužių nuoma.
 • Matavimosi paslauga su tikslu nuomotis išsirinktą drabužį.
 • Pristatymo ir grąžinimo paslaugos.

2. RENT DRESS (nuomotojas) užtikrina, jog visi nuomojami drabužiai atitinka interneto svetainėje svetainėje pateiktą  informaciją apie drabužį ir yra tinkamos būklės dėvėti.

3. Nuomotojas įsipareigoja:

 • perduoti švarų, tvarkingą nuomojamą drabužį nuomininku bei suteikti visą reikalingą informaciją, konsultacijas apie nuomojamo drabužio naudojimo sąlygas.

4. Nuomininkas įsipareigoja:

 • Naudoti drabužį pagal sutarties sąlygas ir tiesioginę drabužio paskirtį, laikytis drabužio naudojimosi taisyklių bei protingumo reikalavimų.
 • Savarankiškai neatlikti jokių drabužio valymo, perdarymo, keitimo ar kitokių veiksmų.
 • Pasibaigus nuomos terminui laiku grąžinti nuomotojui drabužį tinkamos kokybės ir komplektiškumo.
 • nesubnuomoti RENT DRESS nuosavybės teise priklausančio drabužio ar kitais pagrindais neperduoti jo tretiesiems asmenims.

5. RENT DRESS nuosavybės teise priklausantį daiktą, perduoda nuomininkui laikinai už užmokestį pagal paskirtį naudoti išnuomotą drabužį ir įsipareigoja jį grąžinti nustatytu terminu tokios pat būklės (ir komplektiškumo), kokia buvo drabužio perdavimo metu.

6. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai neturima galimybės pristatyti užsakyto/rezervuoto drabužio, RENT DRESS turi teisę vienašališkai nutraukti užsakymą /sutartį prieš tai informuodamas nuomininką, be jokių pasekmių paslaugų tiekėjo atžvilgiu. Taip pat gali būti pasiūlyta išsinuomoti panašų drabužį, tačiau tokios galimybės neturint ar nuomininkui atsisakius, avanso suma yra grąžinama per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie užsakymo/sutarties nutraukimą.

7. Jei nuomininkas atsisako išsinuomoti jam rezervuotą drabužį konkrečiai datai, tokiu atveju rezervacijos suma – avansas nėra grąžinamas.

8. Jeigu nuomos paslauga užsakoma internetu, tarp nuomotojo ir nuomininko yra pasirašoma sutartis, nuomininkas sumoka drabužio nuomos mokestį iš anksto. Klientas gavęs drabužį ir įvertinęs, jog yra netinkamo dydžio ar tiesiog neatitiko lūkesčių, tada gali būti išsiųstas per 24 valandas ir visa iš anksto sumokėta suma bus gražinta per 5 (penkias) darbo dienas nuo drabužio grąžinimo dienos jei prie drabužio pridėta dėvėjimo kortelė bus nenuimta. Jei drabužis grąžinamas be drabužio dėvėjimo kortelės, tai vertinama, kad drabužis buvo dėvėtas ir nuomos mokestis nėra grąžinamas. Drabužio pristatymo išlaidas susimoka nuomininkas.

9. Drabužis grąžinamas pasibaigus nustatytam nuomos terminui ir jo grąžinimas nuomotojui fiksuojamas grąžinimo aktu, kuriame nurodoma drabužio būklė. Grąžinimo aktas yra neatskiriama sutarties dalis. Grąžinamo metu nustačius drabužio kokybės ir/ar komplektiškumo trūkumus, nuomotojas pažymi apie tai grąžinimo akte, o nuomininkas atlygina patirtus nuostolius dėl drabužio sugadinimo ir /ar praradimo.

10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir sudaromą nuomos sutartį su nuomininku.

11. Nuomotojas turi teisę prašyti informacijos patikslinimo, jei informacija, užsakant paslaugą nėra suprantama ar aiškiai išdėstyta.

12. RENT DRESS turi teisę vienašališkai keisti naudojimosi taisykles/sutarties sąlygas.

 • Trūksta kelių žvynelių, karoliukų, nedekoratyvių sagų.
 • Sugedęs funkcinis užtrauktukas, kuris gali būti pataisomas, siūlės iširimas.
 • Nedidelės lengvai valomos dėmės.
       Įkainis 5-25 Eur
 • Trūksta didelio kiekio žvynelių, karoliukų, kurių nebuvimas keičia prekinę išvaizdą ir vertę.
 • Iširęs audinys siūlėje daugiau nei 5 cm.
 • Įplėštas audinys.
 • Pertemptas audinys (pasikeitusi audinio faktūra, spalva).
 • Pradegintas audinys
 • Sunkiai pašalinamos dėmės.
 • Nepataisomai sugadintas/sulaužytas užsegimas, užtrauktukas, kuris turi būti keičiamas.
       Įkainis nuo 50 iki 90 proc. daikto vertės eurais
 • Drabužio patrumpinimas, audinio nukirpimas, užlenkimas ir/ar kiti būdai.
 • Drabužio taisymas, t.y. atsiradusios papildomos siūlės.
 • Skalbimas, valymas net jeigu laikomasi etiketėje pateiktų nurodymų.
 • Papildomų detalių prisiuvimas (sagų, žvynelių, audinio ir kt.).
        Įkainis nuo 90 iki 100 proc. daikto vertės eurais
 • Visiškas drabužio sugadinimas ar praradimas.
        Įkainis nuo 90 iki 100 proc. daikto vertės eurais